Dillepasa SL Alimentació i begudes Igualada Barcelona

D'acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que el web www.dillepasa.es i www.dillepasa.com és propietat de Dillepasa, SL, qui posa a la seva disposició la següent informació:

1. El nom de domini www.dillepasa.com i www.dillepasa.es ha estat registrat per Dillepasa, SL

2. Dillepasa, SL és una societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 42273, foli 0191, full 85.471, inscripció 13, CIF B58453135 i amb domicili social al carrer Alemanya 30 d'Igualada, dedicada a la Distribució de productes de alimentació.

3. Per posar-se en contacte per escrit pot fer-ho a l'adreça indicada anteriorment o bé:

Telèfon: 938051250
Fax: 938045200
Correu electrònic: dillepasa@dillepasa.com

4. Aquesta pàgina web ha estat creada per Dillepasa, SL, amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació de les següents condicions:

 

Condicions d'ús del web de DILLEPASA, SL:

 

La utilització d'aquesta web està subjecta a les següents condicions d'ús. Llegiu atentament aquestes condicions. El fet d'accedir a aquesta web i utilitzar els materials que conté, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

 

1.- Condicions d'ús:

 

1.1 - Aquest web conté informació i material creats per Dillepasa, SL o cedits per tercers per al seu ús, amb caràcter merament informatiu.
1.2 - Inclou enllaços o links que poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. Dillepasa, SL no respondrà ni dels continguts, ni de l'estat d'aquests llocs, ni d'aquestes pàgines web, ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

 

2. - Limitació de responsabilitat:

 

2.1 - L'usuari utilitza aquesta web sota la seva responsabilitat. Dillepasa, SL, ni les persones de la seva organització, es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts que són merament informatius. Dillepasa, SL tampoc no es fa responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de la utilització d'aquesta web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

 

3. - Drets de Propietat Intel·lectual:

 

3.1 - Queden reservats a favor de Dillepasa, SL tots els drets sobre la totalitat del contingut d'aquesta web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element. La seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Dillepasa, SL.
3.2 - Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que inclou.
3.3 - Queda prohibit descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

 

4.- Protecció de dades:

 

4.1 - Alguns dels serveis inclosos en aquesta web exigeixen la recollida de dades personals de l'usuari per a la seva correcta prestació. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat de manera expressa a través del corresponent Link (Política de Privacitat), dels extrems continguts a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal. De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la LOPD, els usuaris als quals se sol·licitin o dels quals s'obtinguin dades de caràcter personal a través de la pàgina web de Dillepasa, SL seran informats de manera expressa, precisa i inequívoca de la següent:

  • De l'existència d'un fitxer de dades, de la finalitat de la seva recollida i dels destinataris de la informació.
  • Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que li siguin plantejades.
  • De les conseqüències de l'obtenció de les dades i de la negativa a subministrar-les.
  • De la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la direcció davant la qual poden exercitar-se així com el procediment que hauran de seguir els usuaris, ja sigui electrònica, postal, telefònica o qualsevol altra.
  • De la identitat i adreça del responsable del fitxer.

4.2 - Consentiment de l'interessat: L'usuari facilita voluntàriament les dades personals a través d'internet i, per tant, s'entén que consent al seu tractament en les condicions en les quals hagi estat convenientment informat. El titular podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades fent ús dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
4.3 - Ús i finalitats: Les dades personals que es recullin a través de la pàgina web són només adequats, oportunament i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats determinades, explícites i legítimes per al que es pretén obtenir. Les esmentades dades no es faran servir per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals es demanen.
4.4 - Cancel·lació de dades: Segons preveu la LOPD les dades seran cancel·lades a pròpia iniciativa de Dillepasa, SL quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser sol·licitats.
Igualment seran cancel·lats quan així ho sol·liciti l'interessat.
La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el seu termini de prescripció. Complert el seu termini de prescripció es procedirà a la seva supressió.
4.5 - Accés de dades per compte de tercers: Si hi ha terceres persones i / o entitats, que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, se subscriurà el corresponent contracte d'accés previst a l'article 12 de la LOPD.
L'esmentat contracte establirà que l'esmentada entitat, encarregada del tractament, únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no els aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents de les que figura en l'esmentat contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació a altres persones, que un cop complerta la prestació contractual, hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, igual amb qualsevol suport o documents en els quals consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.
4.6 - Comunicació de dades: No està prevista cap cessió o comunicació de dades.
4.7 - Mesures de seguretat: Dillepasa, SL l'informa que té implementades en els seus sistemes d'informació les mesures de seguretat corresponents al nivell exigit pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i que són les necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.
4.8 - Drets d'usuaris: En relació amb les dades sol·licitades en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud degudament signada, dirigida a Dillepasa, SL, carrer Alemanya, 30 de 08700 Igualada. La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, contingut concret de la petició o dret que s'exercita i documentació, si és el cas.
4.9 - Comunicacions comercials per via correu electrònic o mitjans equivalents: L'usuari, en facilitar les seves dades personals, consent expressament en la tramitació de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès, relacionades amb l'activitat del despatx.
4.10 - Confidencialitat: En qualsevol cas, Dillepasa, SL tractarà les dades subministrades pels usuaris a través de la pàgina web amb la màxima confidencialitat. Així mateix Dillepasa, SL tractarà les esmentades dades d'acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.

 

5.- Ús de Cookies:

 

Part dels serveis de personalització de DILLEPASA, SL utilitzen cookies.
Una galeta és un fitxer de text molt petit que un servidor web pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip.
Normalment els llocs web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web, i analitzar el comportament dels seus clients.
Una cookie no és un arxiu executable ni pot propagar o contenir un virus, i no pot tenir una longitud superior a 4.000 caràcters.
DILLEPASA, SL utilitza cookies amb l'exclusiva finalitat d'elaborar estadístiques d'utilització del seu lloc web. La informació que DILLEPASA, SL emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, a més de preferències com l'idioma de navegació preferit, i la data en la qual es va dipositar la galeta. Això permetrà reconèixer en les seves pròximes visites al nostre lloc web. No conté cap dada personal, informació econòmica o de salut.
Vostè pot configurar el seu navegador per acceptar, o no, les cookies que rep o perquè el navegador li avisi quan un servidor vulgui guardar una galeta.

  • Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, en l'opció de menú Veure, seleccionant Opcions d'Internet i accedint a Opcions Avançades.
  • Si utilitzeu Netscape, en l'opció de menú Edició, seleccionant Preferències, i accedint a la categoria Avançades. DILLEPASA, SL li agraeix que activi l'acceptació de cookies, això ens ajuda a obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut i el disseny de la nostra pàgina web per adaptar-lo a les seves preferències.
  • Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, en l'opció de menú Veure, seleccionant Opcions d'Internet i accedint a Opcions Avançades.